Vážení zákazníci, momentálne na našej stránke v časti "Produkty" prebiehajú úpravy. Ospravedlňujeme sa za dočasný diskomfort v používaní.

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Versium, s.r.o., dovozca a distribútor zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ďalej „predávajúci".

1.2 Základné údaje o predávajúcom:
• adresa: Versium, s.r.o., Gagarinova 5B, 821 01 Bratislava
• IČO 36742651, IČ DPH SK2022331652
• e-mail: info@versium.sk, v prípade reklamácií reklamacie@versium.sk
• telefón: 02/50 100 993, 0908 777 005
• bankové spojenie: SK05 1100 0000 0026 2676, Tatra banka, a.s.
• zápis: obchodný register Mestského súdu Bratislava III., vložka číslo: 44752/B
1.3 Kupujúcim sa rozumie právnická osoba (osoba zapísaná v obchodnom registri, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, alebo podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov), ktorá pri nákupe koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi (ďalej „kupujúci"). Predávajúci je oprávnený požadovať po kupujúcom dokumentáciu preukazujúcu spôsobilosť k vykonávaniu distribučnej činnosti, výdaji alebo predaji ZP či k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.

1.4 Predávajúci s kupujúcim môžu v kúpnej zmluve alebo inou formou dohodnúť podmienky odlišné od týchto VOP. V takom prípade budú takto dohodnuté podmienky mať prednosť pred VOP.

2. OBJEDNÁVKY, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1 Objednávkou tovaru sa pre účely VOP rozumie objednávka uskutočnená telefonicky, e-mailom alebo písomne (ďalej „objednávka") podľa článku 1.2.

2.2 Cena tovaru je stanovená predávajúcim, platný cenník bude kupujúcemu poskytnutý na základe jeho žiadosti. Pre rôzne druhy tovaru môžu platiť množstevné alebo časovo obmedzené zľavy. V prípade tovaru hradeného podľa kategorizácie MZ SR cena tovaru vychádza z aktuálneho kategorizačného zoznamu a platných cenových predpisov.

2.3 Faktúrovaná cena tovaru zahŕňa DPH, náklady na balenie a prepravu. V prípade, že hodnota objednávky je nižšia, ako €80,00 bez DPH, je predávajúci oprávnený účtovať náklady na prepravu vo výške €4,00 vrátane DPH, v prípade dobierky je predávajúci oprávnený účtovať €0,86 vrátane DPH. V prípade osobného prevzatia je kupujúci povinný túto požiadavku oznámiť pri objednávke.

2.4 Predajná cena je splatná faktúrou, ktorá slúži tiež ako dodací list. Splatnosť faktúr určuje predávajúci individuálne. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúrovanú cenu (vrátane DPH) do dátumu splatnosti. V prípade, že kupujúci neuhradí hodnotu faktúry do dátumu splatnosti, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty faktúry za každý deň oneskorenia. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zadržať prijaté objednávky kupujúceho, a to až do plnej úhrady faktúr po dátume splatnosti.

3. DODACIE PODMIENKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY(KAZY), REKLAMÁCIE,

3.1 Predávajúci vyhlasuje, že dodávaný tovar spĺňa všetky kvalitatívne parametre garantované výrobcom a tiež vyhovuje regulatórnym požiadavkám stanovenými príslušnými orgánmi Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky. V prípade nedodržania skladovacích podmienok nevyhnutných pre skladovanie jednotlivých druhov tovarov vyznačených na obale, respektíve v návode na použitie a podmienok správnej manipulácie nezodpovedá predávajúci za prípadné škody spôsobené takýmto konaním kupujúceho.

3.2 Objednaný tovar predávajúci dodáva prostredníctvom zmluvného prepravcu (Slovak Parcel Service, Go4, prípadne ďalších spoločností) na dodaciu adresu určenú kupujúcim. Kupujúci si môže tovar prevziať osobne v sídle predávajúceho, pokiaľ bolo toto dohodnuté s predávajúcim pri objednávke. Bežná lehota dodania je do 2 pracovných dní od prijatia objednávky, no predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorenie spôsobené počas prepravy.

3.3 V prípade, že predávajúci nemá objednaný tovar skladom, je objednávka evidovaná a kupujúci je informovaný o tejto skutočnosti ako aj o predpokladanom termíne dodania. Chýbajúci tovar na sklade predávajúceho nedáva právo kupujúcemu požadovať akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu prípadnej škody.

3.4 Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný balenie dôkladne skontrolovať. V prípade poškodení zásielky dodanej zmluvným prepravcom sa kupujúci zaväzuje poškodenie reklamovať priamo u prepravcu.

3.5 Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí tovaru skontrolovať správnosť, množstvo a kvalitu dodaného tovaru, u skrytých nedostatkov bezprostredne po ich zistení. V prípade akejkoľvek odchýlky od objednávky, respektíve faktúry je predávajúci povinný túto skutočnosť oznámiť na reklamačnom liste predávajúcemu okamžite, no najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. (reklamačný list na stiahnutie tu). V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci dodá chýbajúci tovar alebo vymení tovar za správny bez zbytočného oneskorenia a na vlastné náklady.
3.6 Kupujúci je povinný v prípade vrátenia tovaru, tovar starostlivo zabaliť aby bol tovar chránený pred poškodením.
3.7 V prípade, že kupujúci žiada o vrátenie tovaru z iných ako zákonných dôvodov a predávajúci tejto žiadosti vyhovie, nemá kupujúci právo na vrátenie poplatku za doručenie a za dobierku.

4. DORUČOVANIE DOKUMENTOV

4.1 Adresou pre doručovanie kupujúcemu je adresa uvedená na objednávke, prípadne adresa uvedená v obchodnom registri. V prípade predávajúceho je táto adresa uvedená v bode 1.2 VOP.

4.2 Dokument sa považuje za doručený aj v prípade odmietnutia prevzatia alebo najneskôr do 10 dní potom, čo dokument bol alebo mohol byť dostupný adresátovi.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s ustanoveniami VOP, rozumie im a súhlasí s nimi.

5.2 Vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Miestne príslušným súdom pre riešenie prípadných sporov v prvom stupni: Mestský súd Bratislava III.

5.3 Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 25.8.2023 a platia do odvolana alebo do nahradenia novými VOP.

Versium, s.r.o.

 

Reklamačný protokol na stiahnutie:

odkaz

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Pre viac informácii kliknite prosím sem - https://www.teleoff.gov.sk/cookies/

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať