Biocer

Je mladá inovatívna spoločnosť, ktorá sa zameriava na výzkum, vývoj a výrobu pokročilých biomedicínskych materiálov bez obsahu ľudských alebo zvieracích komponentov. Komerčná aplikácia vyvíjaných technológií sa realizuje v spolupráci s vybratými nemeckými aj zahraničnými univerzitami. Cieľom spoločnosti je trvalé zvyšovanie kvality života pacientov. Hlavné produktové línie predstavujú hemostatiká rastlinného pôvodu určené na kontrolu krvácania pri komplexných chirurgických zákrokoch a implantáty s vysokobiokompatibílnym poťahom oxidov titánu používané při riešení hernií a rekonštrukciach prsníkov.

Technológiu povrchovej aplikácie titánu spoločnosť BioCer poskytuje aj iným výrobcom implantátov, napríklad v oblasti ortopédie.

Viac na: www.biocer-gmbh.de

Prihlásenie